Let's see if we are a good fit. Schedule a call with our team.

Thank you! Your submission has been received! Then Please Book a Call with Us!
Click Here to Schedule a Call
Oops! Something went wrong while submitting the form.
trusted by brands

What Our Clients Say

Good

“52% of our revenue is attributed to Huge Win Media's email service. You guys know email marketing, inside and out! It’s incredibly powerful.”
Just kidding, this is us talking about us.

Katy - Pretty Neat Creative Owner

Katy D.

Pretty Neat Creative
Good

Cảm ơn Thảo và Huge Win Media nhiều nhiều! Anh thấy bên mình làm việc rất chuyên nghiệp, tận tâm và luôn trả lời những câu hỏi của bên anh rất cụ thể. Khi có vấn đề (do bên anh sử dụng nền tảng riêng) thì Huge Win Media cũng rất chủ động để tìm cách giải quyết. Nên anh luôn cảm thấy yên tâm khi làm việc với bên mình.

Mr.

DLS INC
Good

HWM nhiệt tình, chủ động. Từ khi có email thì bên anh chỉ số tốt hơn. Anh chỉ biết sau khi hợp tác thì bên anh muốn hợp tác thêm nữa.

Mr. Hùng

Awesome

Dịch vụ Email MKT của HWM giúp team mình tiết kiệm được 4-6 tháng nếu tự triển khai, lại chưa chắc đã đầy đủ và chuyên nghiệp bằng. Thật sự bỏ tiền ra cho dịch vụ này đáng từng xu.
...

Mr. Đạt

Optimex
Awesome

...Mình thấy mọi thứ cũng rất oke, HWM rất có trách nhiệm và tận tâm với kết quả công việc, khá result-oriented...

Mr. Việt

Golden Phoenix
Awesome

Đội support chấm hết luôn, mặc dù team mình làm site hơi lâu tí mà vẫn nhiệt tình đáo để. Như bên khác chắc nó không thèm tiếp nữa quá. :))Xong thấy lúc match việc với anh kĩ thuật, thấy cũng sát sao từng tí một...

Mr. Brian Vũ

Brian Vũ Team