[[en]]Generate up to 52% more revenue without ads with our done-for-you email marketing service.[[vi]]Dịch Vụ Email Marketing thiết kế trọn gói, giúp tăng doanh thu lên đến 52% mà không cần chạy quảng cáo.

[[en]]Email marketing campaigns, flows tailor-made for your eCommerce brands. Cheaper and faster than your full-time employees.[[vi]]Các chiến dịch và chuỗi email tự động được chúng tôi thiết kế và điều chỉnh cho phù hợp với mỗi thương hiệu thương mại điện tử, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí hơn việc thuê một nhân viên toàn thời gian.

[[en]]Official Partners[[vi]]Đối Tác Chính Thức

[[en]]Overall Attributed Email Revenue Of Our Clients[[vi]]Tổng Doanh Thu Đến Từ Email
Của Tất Cả Khách Hàng Nhà Huge Win Media

$5.1M+

[[en]]Our Clients[[vi]]Khách Hàng Tin Dùng
Ephicient logoOE logo2020INC logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoThe Paak logoPipelinx.co logoAriseHealth logoPipelinx.co logoAriseHealth logoPipelinx.co logoPipelinx.co logo

[[en]]It starts with a FREE Email Audit[[vi]] Chúng tôi audit hệ thống email marketing nhà bạn hoàn toàn MIỄN PHÍ

[[en]]This detailed checklist unearths the most common mistakes holding brands back from scaling — as well as your biggest opportunities…[[vi]]Danh sách dưới đây sẽ chỉ ra những sai lầm phổ biến nhất cản trở việc mở rộng quy mô thương hiệu - cũng như chỉ ra các cơ hội tiềm năng lớn nhất của bạn.

  • [[en]]Basics: Is your email service provider (ESP) correctly integrated with your ecommerce platform, product feed, and tracking pixel?[[vi]] Nền tảng: Nhà cung cấp dịch vụ email (ESP) của bạn có được tích hợp chính xác với nền tảng thương mại điện tử, product feed và tracking pixel của bạn không?
  • [[en]]Email List Building: How effective are your email and SMS sign-ups? Are your tactics compliant with privacy laws?[[vi]] Xây dựng danh sách email: Việc đăng ký email và SMS của bạn hiệu quả như thế nào? Chiến thuật của bạn có tuân thủ luật về quyền riêng tư không?
  • [[en]]Automated Emails: Are core flows live, compelling, and coordinated — welcome email, abandoned cart emails, post-purchase, and VIP?[[vi]] Email tự động: Các luồng email cốt lõi có trực tiếp, hấp dẫn và phối hợp với nhau không – bao gồm các chuỗi email chào mừng, email thông báo giỏ hàng bị bỏ lại, email sau khi mua hàng và email dành cho VIP.
  • [[en]]Newsletter & Campaigns: Are you mailing too much or not enough? Do you have the right balance of brand awareness with merchandising?[[vi]] Bản tin & Chiến dịch: Bạn đang gửi quá nhiều hay quá ít email? Bạn có cân bằng phù hợp giữa việc nhận diện thương hiệu với việc bán hàng không?
  • [[en]]Creative: Aside from rendering properly, does your creative generate high open rates, click-throughs, and conversion rates?[[vi]] Sáng tạo: Bên cạnh hiển thị chính xác, việc sáng tạo của bạn có tạo ra tỉ lệ mở, tỉ lệ nhấp chuột và tỉ lệ chuyển đổi cao chưa?
  • [[en]]List Health & Segmentation: Are new subscribers outpacing churn? And are you using data to better target your audience?[[vi]] Danh Sách Khách Hàng & Phân khúc: Lượng khách đăng ký mới có vượt xa lượng khách bỏ đi? Bạn có đang sử dụng dữ liệu của khách để tiếp cận khách tốt hơn hay chưa?
  • [[en]]Deliverability: Is your account authenticated? Do your capture tactics or mailing practices put you at risk of landing in spam?[[vi]] Khả năng phân phối: Tài khoản của bạn đã được xác thực chưa? Chiến thuật gửi mail hay các hoạt động gửi email của bạn có nguy cơ rơi vào thư rác không?
[[en]]View Pricing[[vi]]Xem Bảng Giá

[[en]]Pricing Table[[vi]]Bảng Giá Dịch Vụ

I. Done For You

Done For You

Campaigns/ month
(Flows, Campaigns)
[[en]] Price
[[vi]] Giá Dịch Vụ

Pack 10

10
$2,000

Pack 16

16
$3,000

Pack 30

30
$5,000

[[en]]Note: Each Campaign consists of multiple emails. We will assign the appropriate number of emails to the flow or weekly campaign based on your store's needs.
[[vi]] Lưu ý:
- Mỗi campaign có thể gồm nhiều email và chúng tôi sẽ tự phân bổ số lượng email vào Flow hay Campaign sao cho phù hợp nhất với tình hình của store của bạn. 
- Gia hạn gói dịch vụ: tối thiểu 3 tháng.

II. Email Flows (Automations)

[[en]]7-day money back guarantee after the 1st email design. Cancel anytime.[[vi]]Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không ưng ý ngay sau email đầu tiên. Miễn phí hủy bất cứ lúc nào nếu bạn không hài lòng.

Email Flows

Welcome Series
Abandoned Checkout
Customer Thank You
Abandoned Added-to-cart
Browse Abandonment
Customer Winback
Site Abandonment
Customer Birthday
Customer Sunset
Cross-sell Up-sell
VIPs
[[en]] Price
[[vi]] Giá Dịch Vụ
[[en]] Total Time
[[vi]] Thời Gian
[[en]] Reference Result (%/ Total Rev)
[[vi]] Kết Quả Tham Khảo (%/ Tổng Rev)

5 Flows

5
4
5
3
4
-
-
-
-
-
-
$3,500
8 Weeks
Min 8%

8 Flows

7
6
6
3
4
3
2
3
-
-
-
$4,500
10 Weeks
Min 10% - 15%

11 Flows

7
8
8
4
4
3
4
3
2
5
3
$6,000
12 Weeks
Min 15% - 20%

[[en]]Note: The number in each flow is not the total number of emails in the flow but the number of emails counted vertically.
Goal: Percent of revenue from email flow over total store revenue. This indicator is the average outcome of our previous customers, calculated when stores have been stabilized running. (For reference only)
[[vi]] Lưu ý: Số lượng thể hiện ở trên không phải là tổng số emails trong mỗi flow, mà là số email ở mỗi nhánh trong flow. Và tối đa mỗi flow sẽ có 7 nhánh (niche/ product type), nếu store có quá 7 nhánh vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết về chi phí.
Goal: % Rev từ email flow trên tổng Rev của store. Chỉ số này là kết quả trung bình của các khách hàng trước đó, được tính khi store chạy ổn định; không phải là cam kết.

III. Training

[[en]]Schedule Talk[[vi]]Đặt Lịch Hẹn
[[en]]* Extra charges may apply for services that are not listed in the plan.[[vi]]* Các khoản phụ phí có thể được áp dụng cho các dịch vụ không được liệt kê phía trên
[[en]]* Reservations: Please pay 100% in advance so that we can keep your project on time and plan the best.[[vi]]* Nếu khách hàng có nhu cầu đặt lịch trước, vui lòng thanh toán trước 100% để chúng tôi giữ chỗ onboard đúng hạn và lên kế hoạch tốt nhất.

[[en]]What People Say About Us[[vi]]Khách hàng nói gì về chúng tôi

[[en]]“52% of our revenue is attributed to Huge Win Media's email service. You guys know email marketing, inside and out!
It’s incredibly powerful.” [[vi]] “52% doanh thu của chúng tôi là từ dịch vụ email của Huge Win Media. Bạn biết email marketing rồi đấy họ làm kỹ lưỡng từ trong ra ngoài. Thực sự hiệu quả”
[[en]]Just kidding, this is us talking about us.[[vi]]Đùa thôi, thực ra câu trên là chúng tôi đang tự nói về mình
Katy - Pretty Neat Creative Owner
Katy D.
Pretty Neat Creative

[[en]]FAQs[[vi]]CÂU HỎI THƯỜNG GẶP