[[en]]Pricing Table[[vi]]Bảng Giá Dịch Vụ

I. Done For You

Done For You

Emails/ month
(Flows, Campaigns)
[[en]] Price
[[vi]] Giá Dịch Vụ

Pack 10

10
$2,000

Pack 16

16
$3,000

Pack 30

30
$5000

[[en]]Note: Each Campaign consists of multiple emails. We will assign the appropriate number of emails to the flow or weekly campaign based on your store's needs.
[[vi]] Lưu ý:
- Mỗi campaign có thể gồm nhiều email và chúng tôi sẽ tự phân bổ số lượng email vào Flow hay Campaign sao cho phù hợp nhất với tình hình của store của bạn. 
- Gia hạn gói dịch vụ: tối thiểu 3 tháng.

II. Email Flows (Automations)

[[en]]7-day money back guarantee after the 1st email design. Cancel anytime.[[vi]]Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không ưng ý ngay sau email đầu tiên. Miễn phí hủy bất cứ lúc nào nếu khách hàng không hài lòng.

Email Flows

Welcome Series
Abandoned Checkout
Customer Thank You
Abandoned Added-to-cart
Browse Abandonment
Customer Winback
Site Abandonment
Customer Birthday
Customer Sunset
Cross-sell Up-sell
VIPs
[[en]] Price
[[vi]] Giá Dịch Vụ
[[en]] Total Time
[[vi]] Thời Gian
[[en]] Reference Result (%/ Total Rev)
[[vi]] Kết Quả Tham Khảo (%/ Tổng Rev)

5 Flows

5
4
5
3
4
-
-
-
-
-
-
$3,500
8 Weeks
Min 8%

8 Flows

7
6
6
3
4
3
2
3
-
-
-
$4,500
10 Weeks
Min 10% - 15%

11 Flows

7
8
8
4
4
3
4
3
2
5
3
$6,000
12 Weeks
Min 15% - 20%

[[en]]Note: The number in each flow is not the total number of emails in the flow but the number of emails counted vertically.
Goal: Percent of revenue from email flow over total store revenue. This indicator is the average outcome of our previous customers, calculated when stores have been stabilized running. (For reference only)
[[vi]] Lưu ý: Số lượng thể hiện ở trên không phải là tổng số emails trong mỗi flow, mà là số email ở mỗi nhánh trong flow. Và tối đa mỗi flow sẽ có 7 nhánh (niche/ product type), nếu store có quá 7 nhánh vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết về chi phí.
Goal: % Rev từ email flow trên tổng Rev của store. Chỉ số này là kết quả trung bình của các khách hàng trước đó, tính khi store chạy ổn định. (Chỉ dùng để tham khảo)

III. Training

[[en]]Schedule Talk[[vi]]Đặt Lịch Hẹn
[[en]]* Extra charges may apply for services that are not listed in the plan.[[vi]]* Các khoản phụ phí có thể được áp dụng cho các dịch vụ không được liệt kê phía trên
[[en]]* Reservations: Please pay 100% in advance so that we can keep your project on time and plan the best.[[vi]]* Nếu khách hàng có nhu cầu đặt lịch trước, vui lòng thanh toán trước 100% để chúng tôi giữ chỗ onboard đúng hạn và lên kế hoạch tốt nhất.